Read More

Happy Kwanzaa

HAPPY KWANZAA!! Umoja :: Unity Kujichagulia :: Self-Determination Ujima :: Collective Work and Responsibility Ujamaa :: Cooperative economics Nia :: Purpose Kuumba :: Creativity Imani :: Faith #African #Heritage #History • #Respect